Analysensuche

NameLaborNotfall
5-FlucytosinZentrallabor
AlprazolamZentrallabor
Amiodaron & DesethylamiodaronZentrallabor
AmisulpridZentrallabor
Amitriptylin & Metabolit NortriptylinZentrallabor
Amphetamine im UrinZentrallabor
Aripiprazol & Metabolit DehydroaripiprazolZentrallabor
AtomoxetinZentrallabor
Barbiturate im SerumZentrallabor
Barbiturate im UrinZentrallabor
BenperidolZentrallabor
Benzodiazepine im SerumZentrallabor
Benzodiazepine im UrinZentrallabor
BrexpiprazolZentrallabor
BrivaracetamZentrallabor
BromazepamZentrallabor
BromperidolZentrallabor
BuprenorphinZentrallabor
CariprazinZentrallabor
ChlorpromazinZentrallabor